Sample Registration Norway

Test Registrering


Ved å velge SEND bekrefter du at du gir samtykke til registrering, analyse, oppbevaring og bruk av data til intern forskning som angitt i boksen til høyre. Eventuelle spørsmål rettes til post@vitaleshop.no

Samtykke til Test Registrering, Test Analyse, Oppbevaring og Bruk av Test Data.

Ved å registrere denne Lipomic (Balanstri) testen samtykker jeg til følgende:

Prøven kan analyseres ved Lipomic Healthcare Pvt. Ltd. (LHC). LHC er et ISO 13485:2016 (medisinsk utstyr) sertifisert selskap med et ISO-17025 akkreditert laboratorium for måling av fettsyrer og HbA1c (langtids sukker) fra blod absorbert på et filtrerpapir (dry blood spot).

Jeg samtykker til at LHC kan bruke mine data til intern forskning. På vegne av meg og mine etterkommere fritar jeg LHC for ethvert ansvar utover avtalt analyseaktivitet.

Den registrerte hjemmetesten skaper ikke et doktor-pasient forhold, eller annen helserelasjon mellom meg og LHC. Resultatrapporten er veiledende og kan ikke benyttes direkte til diagnose, men som et supplement til en medisinsk undersøkelse.

×
Login for Reports
Sample Collection Instructions
Order Test Online